New PDF release: Inkt en bloed (Meesters in misdaad) (Dutch Edition)

By Lisa Unger,Tracey Drost-Plegt

Finley Montgomery is altijd al een buitenbeentje geweest. In haar geboortestad Seattle zoekt ze geregeld het gezelschap op van dubieuze vrienden, en meer dan eens is ze onder invloed van drank en medicinal drugs. Maar Finley heeft een geheim. Ze hoort stemmen die er niet zijn, ziet mensen die al lang geleden deze wereld verlieten. Hoe ze ook probeert om alles buiten te sluiten, ze kan zich niet van het gevoel ontdoen dat de fluisteringen haar iets proberen te vertellen Wanneer Finley bij haar grootmoeder Eloise gaat wonen in het afgelegen dorpje The Hollows komt ze voor het eerst dichter bij de waarheid. En het gevaar. Een jong meisje werd ontvoerd tijdens een boswandeling met haar vader en haar broer. Een jaar later is er nog steeds geen spoor van de dader. Kan Finley haar gaven gebruiken om het verdwenen meisje op te sporen en de verantwoordelijke eindelijk te vatten? Hoe diep moet ze graven in zichzelf en de stemmen toelaten haar geest over te nemen? Wie zijn de Drie Zusters die haar overal achtervolgen en die alleen zij kan zien?

Show description

(more…)

Read e-book online Voor vorst en stad (Rederijkersreeks) (Dutch Edition) PDF

By Samuel Mareel

Vieringen ter ere van het Huis van Bourgondië-Habsburg vormden in de vroegmoderne Vlaamse en Brabantse steden een belangrijke aanleiding voor de productie en opvoering van literaire teksten. Ze droegen daardoor in belangrijke mate bij aan de bijzondere ontwikkeling van het stedelijke literaire leven. Op hun beurt waren toneelstukken, gedichten en liederen bepalend voor het verloop, de werking en de betekenis van het stedelijke vorstenfeest.
Deze publicatie onderzoekt voor het eerst de interactie tussen dergelijke vorstenfeesten en literatuur binnen een breed geografisch en tijdskader. Speciale aandacht gaat uit naar de kamers van retorica, die zich bezighielden met het schrijven en opvoeren van teksten en nauw betrokken waren bij het organiseren van vorstenfeesten. Hun stempel op deze vieringen blijkt groter en meer divers te zijn geweest dan tot op heden werd aangenomen.
Voor vorst en stad beweegt zich op het snijvlak van politieke, literatuur- en cultuurgeschiedenis. Het toont aan hoe nauw literatuur en politiek in de vroegmoderne Nederlandse steden met elkaar verweven waren.

Voor vorst en stad is het vierde deel in de AUP-reeks over rederijkerskamers. Eerder verschenen Lustige geesten ISBN 978 ninety 8964 104 5, Om beters wille ISBN 978 ninety 5356 561 2 en Conformisten en rebellen ISBN 978 ninety 5356 618 3

Show description

(more…)

Download e-book for kindle: Vrouw tussen krijgsheren (Dutch Edition) by Malalai Joya,Nele Hendrickx,Marjolijn Stoltenkamp

By Malalai Joya,Nele Hendrickx,Marjolijn Stoltenkamp

‘Deze drugsbazen en krijgsheren zijn gevaarlijker voor de toekomst van ons land dan de taliban.’ Toen Malalai Joya deze woorden uitsprak in het Afghaanse parlement wist ze dat haar leven nooit meer hetzelfde zou zijn. Ondanks de doodsbedreigingen en intimidaties zet de jonge activiste haar strijd onverminderd voort.
In Een vrouw tussen krijgsheren vertelt Joya de tragische geschiedenis van haar land aan de hand van persoonlijke ervaringen.

Show description

(more…)

Get De mensen en de woorden (Dutch Edition) PDF

By Selma Leydesdorff

ISBN-10: 9029074760

ISBN-13: 9789029074766

Achter de geschiedschrijving die zich richt op staten, oorlogen en politici gaat een andere geschiedschrijving schuil, gebaseerd op de verhalen van individuele mensen. Die verhalen zijn de laatste jaren in toenemende mate onderwerp van studie: de oral history.

In Nederland heeft de historica Selma Leydesdorff een belangrijke rol gespeeld bij de introductie van deze nieuwe tak. In De mensen en de woorden heeft zij haar belangrijkste ervaringen uit de afgelopen vijfentwintig jaar bij elkaar gebracht. Het boek bevat de geschiedenis van de oral heritage in Nederland en daarbuiten. Maar ook gaat Leydesdorff in op enkele actuele thema's op dit gebied, zoals de betekenis van collectieve en individuele trauma's en de omgang met verhalen van mensen met een niet-westerse achtergrond.

De mensen en de woorden is een onmisbaar boek voor iedereen die met mondeling vertelde verhalen te maken krijgt. Het scherpt het oog en het oor voor aspecten van de geschiedenis die te lang over het hoofd zijn gezien, en geeft adviezen voor interviewers en onderzoekers.

Selma Leydesdorff is hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Zij schreef onder meer het ook in Duitsland en Amerika vertaalde Wij hebben als mens geleefd, een reconstructie van joods Amsterdam, en deed voor Het water en de herinnering onderzoek onder de slachtoffers van de Zeeuwse watersnoodramp. Zij used to be redacteur van het foreign Yearbook of Oral background and lifestyles tales en is important editor van de in Amerika uitgegeven serie reminiscence and Narratives. Op dit second verzamelt ze verhalen van vrouwen uit Srebrenica.

Show description

(more…)

Get De casus Inburgering en Nationaliteitswetgeving: iconen van PDF

By Fouzia Driouichi

ISBN-10: 9053564462

ISBN-13: 9789053564462

In deze studie staan de casus inburgering en de casus nationaliteitswetgeving centraal als ‘iconen van nationale identiteit’. Uit examine blijkt dat cultuur in beide beleidsterreinen een steeds steviger accessory heeft gekregen en dat de discussie zich richt op het verzwaren van de plichten van de migrant en het beperken van zijn of haar rechten. Hierbij wordt er vaak vanuit gegaan dat meer plichten automatisch tot betere integratie zal leiden. Noodzakelijke randvoorwaarden, zoals kwalitatief en kwantitatief voldoende scholing, maar eveneens een meer welwillende rol van de ontvangende samenleving, worden daarbij nogal eens veronachtzaamd.

De examine van het politieke debat en de resulterende wetgeving brengt ook nog andere zaken voor het voetlicht. Identiteiten en loyaliteiten spelen een centrale rol en bepalende deelidentiteiten ­ land van herkomst en de moslimidentiteit ­ worden sterk geproblematiseerd. Soms lijkt het erop dat er in dit verband alleen ‘alles of niets’-keuzes worden gezien en geaccepteerd: males kiest vóór Nederland òf males kiest voor het herkomstland. Hybride identiteiten zijn ‘politiek-juridisch’ steeds vaker ongewenst en verdacht

Show description

(more…)

Ruth Lasters's Lichtmeters (Dutch Edition) PDF

By Ruth Lasters

ISBN-10: 9463100121

ISBN-13: 9789463100120

Wie Ruth Lasters’ tweede bundel openslaat, belandt in een zacht verlichte loketzaal zonder wachtrijen. Ieder gedicht uit Lichtmeters is een schuiflade waarin mensen uit alle tijden en situaties zichzelf proberen achter te laten voor elkaar. Het heden is er slechts een flinterdunne loketruit waar de dichter olijk tegen tikt, tot ze breekt en iedereen
onverhuld oog in oog staat met elkaar.

RUTH LASTERS (1979) schrijft poëzie, columns en romans.
Haar dichtbundel Vouwplannen werd bekroond met de prijs van Het Liegend Konijn 2009. In 2015 ontving ze de gedeelde Türingprijs. Naast het schrijven werkt ze als zorgcoördinator in het interculturele hart van Borgerhout.

Show description

(more…)

Nieuwe avonturen van Evelien (Dutch Edition) - download pdf or read online

By Martin Bril

ISBN-10: 9044609505

ISBN-13: 9789044609509

Evelien van Brakem is gelukkig. Ze is getrouwd, ze heeft twee leuke dochters en een prachtig huis in Amsterdam-Zuid. Ze hoeft niet te werken en ze heeft geen klachten over haar figuur. Toch is geluk een precaire zaak. Hoe soepeler het leven, hoe makkelijker de lijntjes breken. Je guy kan een hartinfarct krijgen, je moeder kan overlijden, je kunt verliefd worden op de verkeerde heel onhandig als je toch al getrouwd bent -, je kunt nieuwe vriendinnen maken die alleen maar hun ellende over je uitstorten.
Minstens zo erg zijn het mislukte weekendje, de wasmachine die het begeeft en de eindeloze vragen van de kinderen waar je geen antwoord op hebt.
Nieuwe avonturen van Evelien is het tweede deel van de Evelien- serie. Het is web als het eerste deel een roman in korte episodes; een cleaning soap, maar dan op papier: luchtig, schrijnend, herken- baar en meeslepend.
Martin Bril (1959) is schrijver en columnist van de Volkskrant. Over Evelien bericht hij wekelijks in Vrij Nederland.
De televisieserie Evelien verschijnt op dinsdagavond bij web five, met in de hoofdrollen Kim van Kooten als Evelien en Peter Blok als Harko.
Het eerste seizoen is nu verkrijgbaar op dvd.

Show description

(more…)

Get Koffers zeelucht (Dutch Edition) PDF

By Hagar Peeters

ISBN-10: 9023412494

ISBN-13: 9789023412496

Hagar Peeters ontleedt in haar gedichten met een nauwgezette, objectieve blik de menselijke verhoudingen, en wel bij voorkeur daar waar menselijke waarneming onnauwkeurig wordt: in liefde en passie. Ze legt tegenstrijdigheden, tekortkomingen en overdreven verwachtingen in relaties bloot. Dit gebeurt met een wonderbaarlijke speelsheid, die zelfs de meest troosteloze waarheden acceptabel maakt.

Hagar Peeters debuteerde in 1999 met de dichtbundel Genoeg gedicht over de liefde vandaag. Daarna publiceerde zij Gerrit de Stotteraar. Biografie van een boef (2002), waarvoor haar de Nationale Scriptieprijs en de Utrechtse Boekhandels Prijs werden toegekend.

Show description

(more…)

De kaart en het gebied (Dutch Edition) by Michel Houellebecq,Martin de Haan PDF

By Michel Houellebecq,Martin de Haan

ISBN-10: 9029575174

ISBN-13: 9789029575171

Jed Martin, beeldend kunstenaar, wordt rijk en beroemd tegen wil en dank. Eenzame kerstdiners met een levensmoeë vader, een serene liefde met de beeldschone Russische Olga, een soort vriendschap met de ietwat vreemde schrijver Michel Houellebecq, een gruwelijke moord die Martin helpt oplossen. En dan de kalmte aan het einde van zijn leven, wanneer hij alleen nog gefluister voortbrengt.
Met deze onverwacht subtiele roman over leven en dood heeft Michel Houellebecq zichzelf op een fenomenale manier vernieuwd.

Show description

(more…)

Download PDF by Erna Sassen: Kom niet dichterbij (Dutch Edition)

By Erna Sassen

ISBN-10: 9025865127

ISBN-13: 9789025865122

In de nacht na de première van het Waardeloze Toneelstuk, sms te Reva me de verheffende tekst: Heb het gedaan met een van die radio-tweeling, weet niet meer precies welke, op de dames-wc van Schiller. Om de DJ te straffen.

`En? vroeg ik de volgende ochtend. `Voelde de DJ zich gestraft?

`Weet ik veel! snauwde ze. `Hij used to be er zelf niet bij hoor, sukkel.

Reva heeft niet alleen `iets raars met seks, maar ook met eten. Haar problemen verergeren aanzienlijk als zij verliefd wordt op de intimiderende DJ, docent aan de theaterschool. Nadat ze een rol heeft gespeeld in een door hem geregisseerde theaterproductie gaat het bergafwaarts met haar en belandt ze tijdelijk in een psychiatrische inrichting.

Marjolijn, de zus van Reva, reconstrueert aan de hand van telefoongesprekken en herinneringen wat er misging en probeert Reva te helpen de verantwoording te nemen voor haar eigen leven.

Show description

(more…)